ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

3 เดือนที่แล้ว
1379 views
โดย Starfish Academy
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 เป็นหนึ่งใน 135 องค์กรที่ได้รับเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา

Starfish Education ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่คุณครูทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ผ่านเครื่องมือที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะอนาคตสำหรับเด็ก ดังนี้

1. Starfish Labz แพลตฟอร์มออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการศึกษาเองได้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอร์สออนไลน์ วิดีโอ และบทความ อีกทั้งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อที่ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

2. Starfish Class แอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของคุณครูในการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะของนักเรียน และบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้เวลากับงานเอกสารน้อยลงและวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนรายบุคคลได้ 

3. สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูแบบใหม่ (วPA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อยกระดับวิชาชีพครู ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ และแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อให้คุณครูสามารถพัฒนาตนเองตามเกณฑ์วิทยฐานะ ผ่านบทความ คอร์สเรียนออนไลน์ และ Live Event โดยครูแกนนำผู้มีประสบการณ์ ผ่านเพจ “เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

4. จัดงานเทศกาลการศึกษา (FutureEd Fest 2023) ร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายองค์กร เพื่อเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงและพัฒนาคุณครูต่อไปในอนาคต

Starfish Education รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Starfish Education ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เราจะพัฒนาเครื่องมือและบริการต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป เพื่อสนับสนุนคุณครูไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24