การเรียนรู้แห่งโลกอนาคต AI - ACTIVE LEARNING Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

5 เดือนที่แล้ว
578 views
โดย Starfish Academy
การเรียนรู้แห่งโลกอนาคต AI - ACTIVE LEARNING Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายพิเศษ การสัมมนาวิชาการ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 4 ชั้นปี ในหัวข้อ “AI - Active Learning” การใช้ AI ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคาร (SR) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นระดับขั้นหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ ที่ใช้กันในวงกว้างและยังได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและบริการครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลัก คือ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ AI - Active Learning การสัมมนานี้มีเป้าหมายที่จะแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน, ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในงานจริง การออกแบบและการดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและมีความรู้เพียงพอในการใช้งานในงานของตนเองในอนาคต

2. สร้างพื้นฐานและทักษะในการใช้งาน : มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้งานเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วิธีการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม, การปรับแต่งแบบจำลอง, วิธีการประเมินและปรับปรุงผลลัพธ์ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมความพร้อมในการใช้งาน AI- Active Learning ในการแก้ไขปัญหาในงานของตนอย่างเหมาะสม

3. สร้างชุมชนและเครือข่าย : มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้สนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งช่วยในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้งาน ในอนาคต

4. สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา: เน้นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่หรือพัฒนาโซลูชันที่ใช้งาน AI เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมการพัฒนาในสาขางานที่ตนเองทำงาน

5. การสร้างผลกระทบในองค์กรหรือชุมชน: มีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบในองค์กรหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง อาจมีการยกระดับการใช้งาน AI ในองค์กร, ส่งเสริมการนำเสนอแนวคิดใหม่หรือเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน

และในการสัมนาครั้งนี้ ทาง ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร (ดร.แพร) CEO Starfish Education ได้พูดถึงภาพรวมการทำงานของ Starfish Education ในส่วนของการจัดการศึกษาที่มีความหมายให้กับผู้เรียน การศึกษาที่มีประโยชน์ แก้ไขปัญหาในชีวิต เชื่อมโยงกับโลกจริง ,นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การทำงานร่วมกับโรงเรียน การพัฒนานักการศึกษา, แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz

จากนั้นในช่วงบรรยาย ดร.แพร ได้ยกตัวอย่าง การนำ AI เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่สำคัญ ที่เน้นย้ำคือ ต้องรู้จักตัวเอง เราต้องรู้ก่อนว่าจะใช้ AI เพื่อทำอะไร มีประโยชน์อะไร เราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอุปกรณ์ ทุกเครื่องมือ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ต้องมองว่า AI ช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี อย่างทั่วถึงแล้วหรือไม่

สุดท้ายเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่อง ของเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับ AI เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตนเองควบคู่กันไป เราไม่สามารถจะพัฒนา AI อย่างเดียวได้ เราต้องพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันด้วย ในด้านการเรียนการสอนก็ต้องพัฒนาหลักสูตร และปรับเปลี่ยนควบคู่กันไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพราะสุดท้ายแล้ว AI ก็คือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24