STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

7 เดือนที่แล้ว
522 views
โดย Starfish Academy
STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

STARFISH EDUCATION นำโดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู STARFISH ACADEMY ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 415 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น ภายใต้โครงการปฐมนิเทศกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาให้ครูและข้าราชการที่ถูกบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ด้วยการนี้ STARFISH EDUCATION ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความเชื่อและพันธกิจที่ว่า “การเรียนรู้ที่มีความหมาย (Meaningful Education) คือการเรียนรู้ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กได้เกิดทักษะและสมรรถนะ ที่เขาจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อให้เขากำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองได้” และด้วยความเชื่อนี้ STARFISH EDUCATION จึงมุ่งทำงานผ่านการพัฒนาครูในมิติต่างๆ เพื่อยกระดับการสอนไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น การพัฒนาวิชาชีพครู (Profession Development) ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี เช่น Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู และนักการศึกษา หรือStarfish Class เว็บไซต์เพื่อการประเมินผลสมรรถนะนักเรียน เป็นต้น

ด้วยจุดเด่นของ STARFISH EDUCATION ที่มีนวัตกรรมทางการศึกษาอยู่แล้ว จึงได้ถูกนำมาเป็นประเด็น HIGHLIGHT ในการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในห้องเรียนของตนเองได้เลย  ริ่มต้นด้วยนวัตกรรมที่มีชื่อว่า แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทาง STARFISH EDUCATION ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งพัฒนาตัวเองของคุณครู 

ใน Starfish Labz นั้นประกอบไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์มากมายที่ถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบให้คุณครูได้เลือกเข้าไปพัฒนาตนเอง เช่น คอลเลคชั่นการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในวงการการศึกษายุคปัจจุบัน คอลเลคชั่นเทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา หรือ คอลเลคชั่นสื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในห้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้จุดเด่นของ Starfish Labz คือ คุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใน Starfish Labz ผ่านการช่วยประเมินงานของเพื่อนครูด้วยกัน ก่อนที่จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการพัฒนาตนเอง ต่อมาเป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่า Starfish Class Website Version เป็นเครื่องมือในการประเมินทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุม รวมไปถึงการบริหารการจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย และนวัตกรรมสุดท้าย คือ Portfolio Feature ใน Starfish Labz เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งคุณครูสามารถแนะนำให้นักเรียนนำไปทดลองใช้กันได้เลย 


บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะคุณครูที่เข้าร่วมอบรมได้มีการทดลองเข้าไปใช้งาน Starfish Labz และ Starfish Class และเห็นแนวทางเพื่อนำไปต่อยอดในชั้นเรียนต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ STARFISH EDUCATION ได้ทำงานร่วมกับสำนักการศึกษา ที่เกิดจากการเล็งเห็นประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และที่สำคัญคือการมีเป้าหมายเดียวกัน และมาร่วมมือกันสร้างเครือข่ายที่เติบโตมากยิ่งขึ้น กลายเป็นชุมชนแห่งความร่วมมือ (Collaborator Community) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษาไทย และนักเรียนของเราต่อไปในอนาคต 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23