โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นเจ้าภาพจัดงาน “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565”

10 เดือนที่แล้ว
364 views
โดย Starfish Labz
โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นเจ้าภาพจัดงาน “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565” โดยท่านยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ตามบริบท อัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้บริหาร ครูวิชาการ และบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเอกชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

และในงานนี้โรงเรียนบ้านปลาดาวได้เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม และจัดนิทรรศการนวัตกรรมบ้านปลาดาว รวมถึงท่าน ผอ.มุกดา คำวินิจ ได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน นำเสนอความสำเร็จ กรณีศึกษา: การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนทั้งระบบของโรงเรียนบ้านปลาดาวด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23