โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นเจ้าภาพจัดงาน “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565”

1 เดือนที่แล้ว
109 views
โดย Starfish Labz
โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นเจ้าภาพจัดงาน “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565” โดยท่านยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ตามบริบท อัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้บริหาร ครูวิชาการ และบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเอกชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

และในงานนี้โรงเรียนบ้านปลาดาวได้เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม และจัดนิทรรศการนวัตกรรมบ้านปลาดาว รวมถึงท่าน ผอ.มุกดา คำวินิจ ได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน นำเสนอความสำเร็จ กรณีศึกษา: การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนทั้งระบบของโรงเรียนบ้านปลาดาวด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

04.11.22

Starfish Education รวมพลังพร้อมสร้างครูแกนนำ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Makerspace Day

24.11.22

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

28.10.22

3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดตัวและต้อนรับครูฮีโร่ Season #3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน

08.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

02.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

22.10.22