เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Jinutda
Jinutda
Written by: 06.08.2022

สุรีพร
สุรีพร
Written by: 06.08.2022

การนำประสบการณ์ร่วมมาใช้ในการออกแบบ การรีเฟก

JaZ
JaZ
Written by: 06.08.2022

เป็นกระบวนกร

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 06.08.2022

สุฑารัตน์
สุฑารัตน์
Written by: 06.08.2022

ครูพิชชากานต์/รร.บ้านหนองจิก
ครูพิชชากานต์/รร.บ้านหนองจิก
Written by: 06.08.2022

การนำไปออกแบบการสอน

อุ้ย
อุ้ย
Written by: 06.08.2022

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 06.08.2022

กระบวนการคิด

Suwanee
Suwanee
Written by: 06.08.2022

นางสาวรัตจะรินทร์
นางสาวรัตจะรินทร์
Written by: 06.08.2022

ได้หลักการการออกแบบการจัดการเรียนรู้

นายสุชิน
นายสุชิน
Written by: 06.08.2022

Tam00my
Tam00my
Written by: 06.08.2022

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 06.08.2022

นาดตยา
นาดตยา
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้ในการนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่

สุจิตรา
สุจิตรา
Written by: 06.08.2022

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 06.08.2022

เข้าใจง่าย

นางสาวประวีณา
นางสาวประวีณา
Written by: 06.08.2022

นางหทัยกาญจน์
นางหทัยกาญจน์
Written by: 06.08.2022

นางนาตยา
นางนาตยา
Written by: 06.08.2022

ได้ความรู้มากค่ะ

สุกฤตา
สุกฤตา
Written by: 06.08.2022