Starfish Academy
Starfish Academy

"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน" จะจัดเร็วๆนี้

May 21st, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

อัพสกิลครู ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ยังมีที่นั่งว่าง449

ใช้บัญชีของ Starfish Labz เพื่อลงทะเบียนเข้า Workshop

or