"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน"

"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน"

ผ่านไปแล้ว
May 21st, 2022
10:00 - 17:00
Starfish Academy
อัพสกิลครู ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 21.05.2022

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 21.05.2022

นางวิไลลักษณ์
นางวิไลลักษณ์
Written by: 21.05.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 21.05.2022

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 21.05.2022

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส
Written by: 21.05.2022

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 21.05.2022

แนวทางแก้ปัญหาในการสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น เมื่อเปิดเรียนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องของเทคนิคการช่วยปรับสภาพนักเรียนหลังจากเรียนออนไลน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

กัญญา
กัญญา
Written by: 21.05.2022

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 21.05.2022

เนื้อหาดีมากค่ะ

นางสาวตอยยีบะห์
นางสาวตอยยีบะห์
Written by: 21.05.2022

วีรชน
วีรชน
Written by: 21.05.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 21.05.2022

ได้นำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงคะ

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 21.05.2022

ดีค่ะ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 21.05.2022

boro1992
boro1992
Written by: 21.05.2022

ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 21.05.2022

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
Written by: 21.05.2022

พันธ์ยุทธ
พันธ์ยุทธ
Written by: 21.05.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของการถดถอยทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และรับทราบวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวเปมิกา
นางสาวเปมิกา
Written by: 21.05.2022

สีนวล
สีนวล
Written by: 21.05.2022