เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Google for Education Partner

Google for Education Partner

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ประวิทย์
ประวิทย์
Written by: 27.04.2024

นายสราวุธ
นายสราวุธ
Written by: 27.04.2024

ได้รับความรู่เพิ่มเติม

Rut
Rut
Written by: 27.04.2024

ดีมาก

นนอนันต์
นนอนันต์
Written by: 27.04.2024

การสร้างเว็ปเพื่อเก็นผลงาน pa

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 27.04.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 27.04.2024

Mew
Mew
Written by: 27.04.2024

นางสาวจินดาภรณ์
นางสาวจินดาภรณ์
Written by: 27.04.2024

ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ สามารถทำไปพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อเก็บเเละเผยเเพร่ผลงานต่อไปได้