เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Google for Education Partner

Google for Education Partner

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Santichai Jr.
Santichai Jr.
Written by: 27.04.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 27.04.2024

weerapan
weerapan
Written by: 27.04.2024

ปาพน
ปาพน
Written by: 27.04.2024

ได้ประประสบการณฺใหม่และสามารถนำไปต่อยอดได้

Krukate
Krukate
Written by: 27.04.2024

การสร่าง Google Sites

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 27.04.2024

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 27.04.2024

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 27.04.2024

นำไปสร้างประวัติและผลงานการทำเพลต

Kruaom
Kruaom
Written by: 27.04.2024

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 27.04.2024

การทำเว็บไซต์

Saruda
Saruda
Written by: 27.04.2024

-

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 27.04.2024

อนุตตรา
อนุตตรา
Written by: 27.04.2024

ได้รับความรู้มากเลย จากที่ไม่เคยใช้ก็สามารถทำงานได้

นางสาววิรวรรณ์
นางสาววิรวรรณ์
Written by: 27.04.2024

การจัดทำเฉพาะเรื่อง เช่น วPA

กัญฐิตา
กัญฐิตา
Written by: 27.04.2024

วิธีการและเทคนิคการทำ Google Sites

ศิริจรรยา
ศิริจรรยา
Written by: 27.04.2024

ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม และจะนำไปใช้ค่ะ

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 27.04.2024

นางศุภกานต์
นางศุภกานต์
Written by: 27.04.2024

สุเมธ
สุเมธ
Written by: 27.04.2024

ความรู้นำไปใช้จรืง

ณฐวัฒน์
ณฐวัฒน์
Written by: 27.04.2024

-