เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Google for Education Partner

Google for Education Partner

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 27.04.2024

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 27.04.2024

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 27.04.2024

สุวนันท์
สุวนันท์
Written by: 27.04.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 27.04.2024

Wipakorn
Wipakorn
Written by: 27.04.2024

ได้ความรู้เพิ่มมากมายคะ

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 27.04.2024

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 27.04.2024

สามารถนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ได่

นางสีอำพร
นางสีอำพร
Written by: 27.04.2024

Chaiwat
Chaiwat
Written by: 27.04.2024

การสร้าง Google site

เอื้อมพร
เอื้อมพร
Written by: 27.04.2024

การนำไปพัฒนาเว๊บไซต์

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 27.04.2024

Arjarnn
Arjarnn
Written by: 27.04.2024

ได้รับความรู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ google site มากยิ่งขึ้น

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 27.04.2024

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 27.04.2024

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซน์ของตนเอง https://sites.google.com/view/science-sabaysabay/

นางสาวอรวรา
นางสาวอรวรา
Written by: 27.04.2024

ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลูเกิ้ลไซต์ นำมาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

วัจนา
วัจนา
Written by: 27.04.2024

-

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 27.04.2024

เก็บผลงานออนไลน์

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 27.04.2024

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 27.04.2024