การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

ผ่านไปแล้ว
June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า KPA เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสิ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้หรือไม่ ก็คือการวัดและการประเมินผลนั่นเอง
ความรู้เนื้อหาในการจัด Workshop ได้แก่
8.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะ การเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.2 วิธีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ในแผนการจัดการเรียนรู้
8.3 การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.4 ประโยชนของการวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) สู่ วPA
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 08.06.2023

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 08.06.2023

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 08.06.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 08.06.2023

นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

PatPat
PatPat
Written by: 08.06.2023

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 08.06.2023

แนวทางและความชัดเจนเพิ่มในการวัดและประเมืนผล

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 08.06.2023

นำไปต่อยอดต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 08.06.2023

Maimai
Maimai
Written by: 08.06.2023

จะติดตาม workshop ครั้งต่อๆไปคะ

หนึ่งฤทัย
หนึ่งฤทัย
Written by: 08.06.2023

นายธฤษณัช
นายธฤษณัช
Written by: 08.06.2023

San Junior
San Junior
Written by: 08.06.2023

นฤพล
นฤพล
Written by: 08.06.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 08.06.2023

นางสิริลักษณ์
นางสิริลักษณ์
Written by: 08.06.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจุดประสงค์ การประเมินผล นักเรียนประเมินเพื่อนเพื่่อพัฒนา ครูประเมินนักเรียนโดยต้องมีรูบริคให้ชัดเจน

Saranya
Saranya
Written by: 08.06.2023

-

ขนิษฐา
ขนิษฐา
Written by: 08.06.2023

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์

วิจิตรา
วิจิตรา
Written by: 08.06.2023

ขอบคุณค่ะ

ปุณ
ปุณ
Written by: 08.06.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 08.06.2023

การเขียนแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด KPA