การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

ผ่านไปแล้ว
June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า KPA เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสิ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้หรือไม่ ก็คือการวัดและการประเมินผลนั่นเอง
ความรู้เนื้อหาในการจัด Workshop ได้แก่
8.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะ การเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.2 วิธีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ในแผนการจัดการเรียนรู้
8.3 การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.4 ประโยชนของการวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) สู่ วPA
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สายฝน
สายฝน
Written by: 08.06.2023

มิว มิ่ว มิ้ว
มิว มิ่ว มิ้ว
Written by: 08.06.2023

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 08.06.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 08.06.2023

นายคงศิลป์
นายคงศิลป์
Written by: 08.06.2023

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 08.06.2023

Ps
Ps
Written by: 08.06.2023

ได้รู้วิธีการทำเครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับยุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้

Chanowan
Chanowan
Written by: 08.06.2023

นำไปปรับใช้

มยุรี
มยุรี
Written by: 08.06.2023

ต้นอ้อ
ต้นอ้อ
Written by: 08.06.2023

ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 08.06.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 08.06.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 08.06.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 08.06.2023

นางสาวปทุมวดี
นางสาวปทุมวดี
Written by: 08.06.2023

นางกุลธิดา
นางกุลธิดา
Written by: 08.06.2023

ดีค่ะ

สุวรรณ
สุวรรณ
Written by: 08.06.2023

นางสาวชนิดา
นางสาวชนิดา
Written by: 08.06.2023

ดีมากค้า

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 08.06.2023

นางสาวอทิตยา
นางสาวอทิตยา
Written by: 08.06.2023

ได้รับเทคนิคการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุม ไม่ซับซ้อน ใช้ได้จริง