เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
May 25th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
มุ่งเน้นการนำสื่อ เทคโนโลยีที่หาได้ง่ายที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากันกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย รูปแบบของ Active Learning ควบคู่ไปกับชั้นเรียนที่เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 25.05.2023

San Junior
San Junior
Written by: 25.05.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 25.05.2023

ต่อยอดการเรียนการสอน

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 25.05.2023

นำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

วิเศษ
วิเศษ
Written by: 25.05.2023

-

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 25.05.2023

การนำเทคโนโลมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

weerapan
weerapan
Written by: 25.05.2023

นางสาวภิญญ​ดา
นางสาวภิญญ​ดา
Written by: 25.05.2023

ได้รับความรู้ในการนำไปใช้สอนเด็กๆค่ะ

นางสาวรุจิราภรณ์
นางสาวรุจิราภรณ์
Written by: 25.05.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 25.05.2023

การจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นactive learning

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 25.05.2023

ได้รู้บทบาทของตนเอง

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 25.05.2023

Prapaporn
Prapaporn
Written by: 25.05.2023

เสริมความรู้เพิ่มเติม

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 25.05.2023

ได้องค์ความรู้ที่ดีมากๆ

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 25.05.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 25.05.2023

ดี

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 25.05.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 25.05.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 25.05.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 25.05.2023

แนวทางบริหารการจัดชั้นเรียนให้เกิดความเสมอภาค