นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข (ครูแอปเปิ้ล) ครูแนะแนว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เจ้าของเพจ ห้องแนะแนว by Kru Apple / เพจ ห้องสื่อครูแนะแนว และช่องยูทูป ห้องแนะแนว by Kru Apple สำเร็จการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกและสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดเริ่มต้นของการเป็นครูแนะแนว มาจากประโยคเดียวของครูแนะแนวในอดีต "มีอะไรไม่สบายใจเล่าให้ครูฟังได้นะ" นี่คือประโยคเปลี่ยนชีวิตที่อยากเรียนจิตวิทยาและอยากเป็นครูแนะแนว เพราะอยากทำให้คนอื่นๆ รู้สึกดีและมีกำลังใจเหมือนที่เราเคยได้รับในวัยเด็ก ปัจจุบันเป็นวิทยากรทางด้านการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในโรงเรียน การรู้จักและเข้าใจตนเอง การวางแผนด้านการศึกษาต่อและอาชีพ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบ Active Learning ผู้คิดค้นจัดทำสื่อนวัตกรรม เช่น FOR U Model ด้านการดูแลนักเรียนเรียนรวม / SUK-D Model ด้านการค้นหาตนเองสู่การออกแบบถนนชีวิต / HUG Model การขับเคลื่อนสุขภาพจิตในโรงเรียน

1 workshops
2 บทความ

2 บทความ

เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
2251 views • 14.08.23
เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม
ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
1795 views • 14.08.23
ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก