Starfish Labz

Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับ นักการศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1 คอร์ส
2 workshops
4 วิดีโอ
59 บทความ

158 บทความ

คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องความเท่าเทียม

คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องความเท่าเทียม

Starfish Labz
Starfish Labz
420 views • 01.03.24
คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องความเท่าเทียม
เรียนดี มีความสุขสร้างผู้เรียนใน ยุคดิจิทัล

เรียนดี มีความสุขสร้างผู้เรียนใน ยุคดิจิทัล

Starfish Labz
Starfish Labz
63 views • 26.02.24
เรียนดี มีความสุขสร้างผู้เรียนใน ยุคดิจิทัล
ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพ และตัวตน รู้จักจุดแข็ง - จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงาน แบบ Team ด้วย MBTI

ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพ และตัวตน รู้จักจุดแข็ง - จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงาน แบบ Team ด้วย MBTI

Starfish Labz
Starfish Labz
235 views • 26.02.24
ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพ และตัวตน รู้จักจุดแข็ง - จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงาน แบบ Team ด้วย MBTI
7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

Starfish Labz
Starfish Labz
193 views • 26.02.24
7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่
6 ขั้นตอนการฝึกเป็นผู้บริหารที่ได้ใจครู (ที่ไม่ใช่แค่หัวหน้า)

6 ขั้นตอนการฝึกเป็นผู้บริหารที่ได้ใจครู (ที่ไม่ใช่แค่หัวหน้า)

Starfish Labz
Starfish Labz
187 views • 26.02.24
6 ขั้นตอนการฝึกเป็นผู้บริหารที่ได้ใจครู (ที่ไม่ใช่แค่หัวหน้า)