วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ ชื่อเล่น...น้ำใจ มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด และเขาจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น หากมี "สิ่งแวดล้อมที่รับฟังเขาด้วยใจ ให้ความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสม และยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข" น้ำใจจบปริญญาตรีจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และปริญญาโท สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จากที่เดียวกัน ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนเปียโนที่นำพื้นฐานวิชาจิตวิทยามาทำให้เด็ก ๆ แต่ละคนรู้สึกสนุกใน 1 ชั่วโมงการเรียนเปียโนต่อสัปดาห์ น้ำใจเชื่อว่าความสนุกเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดการเรียนรู้ ที่จะเสริมทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้น้ำใจทำงานเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย ให้กับนักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ การเป็นครู/อาจารย์ ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้จิตวิทยาที่ถูกต้องและสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนที่จะเสริมต้นทุนทางจิตใจที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งพวกเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

บทความ (3)

ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต 2

ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต 2

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

เมื่อบทความที่แล้วได้คุยกับท่านผู้อ่านว่า การรับบริการดนตรีบำบัดนั้น ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีเป็น และการบำบัดไม่ใช่การกระทำอย่างง่าย เช่น ให้ฟังเพลง หรือเล่นดนตรีออกมาแล้วทำให้เกิดความผ่อนคลายสนุกสนาน หากยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายที่ลึกซึ้ง เป็นระ ...

1013 views 07.08.20
ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต 2
ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต

ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

มนุษย์เรามีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ “เสียง” การเคลื่อนไหวของอวัยวะในครรภ์คุณแม่ “เสียง” คุณพ่อหรือลุงป้าน้าอาที่มาเล่านิทาน หรือมาเยี่ยมเยือนทักทายบริเวณพุงของคุณแม่ที่เจ้าตัวเล็กอาศัยอยู่ พอลืมตาดูโลกได้สักพัก เจ้ามนุษย์ตัวเล็กก็สามารถจด ...

3016 views 17.08.20
ดนตรี กับ (การบำบัด) ชีวิต
ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

นิยามของคำว่า ‘คุณภาพชีวิต (Quality of life)’ มีอยู่หลากหลาย แต่สิ่งที่นักวิชาการหรือผู้มากประสบการณ์หลายท่านเห็นร่วมกันคือ “คุณภาพชีวิต เกิดขึ้นจากการประเมินตัวเราเองว่า เรานั้น ‘พึงพอใจ’ กับชีวิตเรามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะด้านร่างกาย จิตใจ ...

2393 views 17.08.20
ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต