โรงเรียนปลาดาว

โรงเรียนปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ การจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และ นวัตกรรม 3R (Reading, Writing and Arithmetic)

12 คอร์ส
20 วิดีโอ
3 บทความ
9 authors

20 วิดีโอ

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนปลาดาว
255 views • 4 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
STEAM Education
02:20
โรงเรียนปลาดาว

STEAM Education

โรงเรียนปลาดาว
39797 views • 4 ปีที่แล้ว
STEAM Education
Teacher Volunteer
01:58
โรงเรียนปลาดาว

Teacher Volunteer

โรงเรียนปลาดาว
496 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher Volunteer
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:43
โรงเรียนปลาดาว

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนปลาดาว
1771 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
น้องปรายข้าว Child Development
02:44
โรงเรียนปลาดาว

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนปลาดาว
253 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนปลาดาว
777 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Thing in class Game
04:06
โรงเรียนปลาดาว

Thing in class Game

โรงเรียนปลาดาว
840 views • 5 ปีที่แล้ว
Thing in class Game
"Veescope Live"
03:39
โรงเรียนปลาดาว

"Veescope Live"

โรงเรียนปลาดาว
185 views • 5 ปีที่แล้ว
"Veescope Live"
"Keynote"
04:59
โรงเรียนปลาดาว

"Keynote"

โรงเรียนปลาดาว
372 views • 5 ปีที่แล้ว
"Keynote"
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42
โรงเรียนปลาดาว

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนปลาดาว
33308 views • 5 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนปลาดาว
419 views • 5 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05
โรงเรียนปลาดาว

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนปลาดาว
395 views • 5 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน