โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ การจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และ นวัตกรรม 3R (Reading, Writing and Arithmetic)

วิดีโอ (20)

"Book Creator"
05:13

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
490 views 2 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
"โอกาส"
05:00

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
153 views 2 ปีที่แล้ว
"โอกาส"
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
03:18

เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
495 views 2 ปีที่แล้ว
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
03:38

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2322 views 2 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
823 views 2 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
406 views 2 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
03:20

"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1116 views 2 ปีที่แล้ว
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
275 views 2 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2