โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ การจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และ นวัตกรรม 3R (Reading, Writing and Arithmetic)

[email protected] https://www.schsf.org

วิดีโอ (20)

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
230 views 1 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
STEAM Education
02:20

STEAM Education

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2621 views 1 ปีที่แล้ว
STEAM Education
Teacher Volunteer
01:58

Teacher Volunteer

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
444 views 1 ปีที่แล้ว
Teacher Volunteer
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:43

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
782 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
น้องปรายข้าว Child Development
02:43

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
215 views 1 ปีที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
399 views 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Thing in class Game
04:06

Thing in class Game

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
624 views 2 ปีที่แล้ว
Thing in class Game
"Veescope Live"
03:39

"Veescope Live"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
146 views 2 ปีที่แล้ว
"Veescope Live"
"Keynote"
04:59

"Keynote"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
319 views 2 ปีที่แล้ว
"Keynote"
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
19836 views 2 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
252 views 2 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
274 views 2 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน