โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ การจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และ นวัตกรรม 3R (Reading, Writing and Arithmetic)

12 คอร์ส
20 วิดีโอ
3 บทความ
9 authors

20 วิดีโอ

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนบ้านปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
241 views • 3 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
STEAM Education
02:20
โรงเรียนบ้านปลาดาว

STEAM Education

โรงเรียนบ้านปลาดาว
38060 views • 4 ปีที่แล้ว
STEAM Education
Teacher Volunteer
01:58
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Teacher Volunteer

โรงเรียนบ้านปลาดาว
494 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher Volunteer
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:43
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1756 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
น้องปรายข้าว Child Development
02:44
โรงเรียนบ้านปลาดาว

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
249 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
433 views • 4 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
734 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Thing in class Game
04:06
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Thing in class Game

โรงเรียนบ้านปลาดาว
827 views • 4 ปีที่แล้ว
Thing in class Game
"Veescope Live"
03:39
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"Veescope Live"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
172 views • 4 ปีที่แล้ว
"Veescope Live"
"Keynote"
04:59
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"Keynote"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
371 views • 4 ปีที่แล้ว
"Keynote"
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
32588 views • 4 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
393 views • 4 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์