Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนสู่พัฒนาการสร้างตัวตนของวัยรุ่น

Starfish Labz
Starfish Labz 2169 views • 7 เดือนที่แล้ว
Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนสู่พัฒนาการสร้างตัวตนของวัยรุ่น

พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นย่อมรู้ดีว่าอิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อลูกนั้นมากมายเพียงใดจากที่พ่อแม่เคยเป็นคนสำคัญในชีวิตเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยทีนเพื่อนมีส่วนอย่างมากในการกำหนดความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของลูกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นขั้นตอนปกติตามพัฒนาการสังคมที่เรียกว่า Peer Pressure บทความนี้ Starfish LabZ ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำความรู้จักกับ Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนที่ก่อร่างสร้างตัวตนของลูกวัยรุ่นบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่

ทำความเข้าใจ Peer Pressure

เราทุกคนคงมีช่วงเวลาที่เลือกทำบางสิ่งไม่ใช่เพราะอยากทำแต่ทำลงไปเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง Peer Pressure ก็เป็นเช่นนั้นเอง หากจะอธิบายให้ชัดขึ้น แรงกดดันจากเพื่อน คงจะคล้ายกับการที่เราดู Influencer รีวิวสินค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากทำตาม เพราะพวกเขามีอิทธิพลต่อความคิดและการใช้ชีวิตของเรานั่นเอง

สำหรับวัยรุ่น การทำตามเพื่อนคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม พ่อแม่ผู้ปกครองอาจสังเกตว่ากลุ่มเพื่อนเดียวกันจะมีความชอบความสนใจใกล้เคียงกันนั่นก็เป็นเพราะวัยรุ่นแต่ละคนมีอิทธิพลต่อกันนั่นเองแม้ Peer Pressure จะเป็นเรื่องปกติตามพัฒนาการแต่พ่อแม่ก็มักกังวลใจเพราะอิทธิพลจากเพื่อนมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่ง Peer Pressure เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ

  • หนึ่ง เกิดขึ้นโดยตรง เมื่อคนหนึ่งบอกอีกคนว่าต้องทำอะไร อย่างไร
  • สอง เกิดขึ้นทางอ้อม เมื่อกลุ่มเพื่อนทำบางสิ่งด้วยกัน แต่สิ่งนั้นปกติแล้วเราไม่ทำหากไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นๆ เช่น ปกติลูกเป็นคนขี้อาย แต่กลุ่มเพื่อนชอบเต้น cover dance ลูกเราก็ร่วมฝึกเต้นด้วย
  • สาม เกิดขึ้นจากตัวเอง เมื่อวัยรุ่นสร้างความกดดันให้ตนเองว่าต้องทำเหมือนเพื่อนๆ จึงจะได้รับการยอมรับ

อิทธิพลจากเพื่อน มักถูกมองในแง่ลบมากกว่าแง่ดี แต่ความจริงแล้วอิทธิพลจากเพื่อนก็มีแง่ดี ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์และตัวตนของลูกวัยรุ่นได้ 

ข้อดีของ Peer Pressure

  • ช่วยให้ลูกเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี: การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนช่วยให้เด็กๆ ได้เห็นบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่หลากหลายหากวัยรุ่นได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวมาอย่างเหมาะสมเด็กๆ จะสามารถเปรียบเทียบบุคลิกภาพที่ดีกับบุคลิกภาพที่ไม่ดีและเลือกเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ดีได้
  • เรียนรู้คุณค่าที่แตกต่าง: แต่ละครอบครัวปลูกฝังและให้คุณค่ากับสิ่งรอบตัวต่างกัน เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนเด็กๆ อาจเรียนรู้ว่าเพื่อนบางคนพ่อแม่ห้ามดื่มน้ำอัดลมเด็ดขาดขณะที่เพื่อนบางคนพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการทำบุญทุกวันอาทิตย์ ฯลฯ ความแตกต่างเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจโลกใบใหญ่ที่หลากหลายเมื่อวัยรุ่นเห็นพฤติกรรมและทางเลือกที่แตกต่างมากเท่าไรการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมก็มีโอกาสเพิ่มขึ้น
  • ลด ละ เลิกพฤติกรรมเชิงลบ: Peer Pressure อาจสร้างความกดดันให้วัยรุ่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม เช่น หากลูกเป็นคนไม่รักษาเวลาแต่เพื่อนๆ ในกลุ่มล้วนมาตรงเวลาลูกก็จะค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นคนรักษาเวลาเพื่อให้กลุ่มเพื่อนยอมรับ
  • เรียนรู้ที่จะปรับตัว: เมื่ออยู่กับครอบครัว วัยรุ่นไม่จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ได้รับการยอมรับ แต่กับกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยบางอย่างอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับคุณค่าของกลุ่มนั้นๆ เช่น วัยรุ่นที่ไม่ชอบกินผักเมื่อไปกินชาบูก็ไม่ยอมให้พ่อแม่ลวกผักในน้ำซุปแต่เมื่อไปกับเพื่อนเขาต้องปรับตัวและฟังเสียงคนส่วนมากวัยรุ่นจึงค้นพบว่าการกินน้ำซุปที่ใส่ผักลงไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่คิด เป็นต้น
  • พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ: เมื่อวัยรุ่นกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไร พวกเขาจะค่อยๆ ดำดิ่งลงไปในความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งกระบวนการนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมเพราะเมื่อต้องการรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร วัยรุ่นจะพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นเพื่อเรียนรู้มุมมองของผู้คนเหล่านั้น ทำให้พวกเขาค่อยๆ พัฒนาความเห็นอกเห็นใจและเอาใจเขาใส่ใจเราในที่สุด

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจป้องกัน Peer Pressure เชิงลบ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Peer Pressure มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบซึ่งสิ่งที่จะกำหนดว่าอิทธิพลจากเพื่อนจะส่งผลดีหรือลบต่อตัววัยรุ่นนั้นพื้นฐานครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะกำหนดว่าลูกจะเลือกให้เพื่อนมีอิทธิพลเชิงบวกหรือลบต่อตนเองการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดว่าวัยรุ่นจะเลือกทางใดหากครอบครัวใช้การสื่อสารเชิงบวกมีสายสัมพันธ์อันดีที่สร้างมาตั้งแต่วัยเยาว์เด็กๆ ที่เห็นคุณค่าในตัวเองมักรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกทำผิด หรือเลือกทางเลือกที่เสี่ยงเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนเพราะตนเองมีคุณค่ามากกว่านั้นในทางกลับกันเด็กๆ ที่พ่อแม่ละเลยด้อยค่าความรู้สึกลูกก็มีความเป็นไปได้ว่าวัยรุ่นอาจเลือกทำผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากนี้การสอนลูกให้รับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย อย่างการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่อยากทำ เช่น เมื่อเพื่อนชวนให้ลองสูบบุหรี่แทนการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา ว่า “ไม่ล่ะ การสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี” ซึ่งอาจทำให้เพื่อนโกรธ อาจสอนลูกให้บอกว่า “เราสูบไม่ได้เพราะทำให้โรคหอบกำเริบ” เป็นต้น

ขณะเดียวกันควรพูดคุยกับลูกถึงสถานการณ์คับขันหากลูกต้องการความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่ก็ไม่อยากรู้สึกเป็นลูกแหง่ที่โทรให้พ่อแม่มาช่วยคุณอาจนัดแนะคีย์เวิร์ดกับลูก เช่น เมื่อเพื่อนชวนทำเรื่องสุ่มเสี่ยงที่ลูกไม่อยากทำให้โทรหาพ่อแม่และบอกคีย์เวิร์ด เช่น “ยายไม่สบาย” หรือ “แม่รถเสีย” ที่ทำให้ลูกมีข้ออ้างออกจากสถานการณ์เหล่านั้นสุดท้ายแล้ว Peer Pressure  อาจมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นแต่ย่อมอิทธิพลของเพื่อนนั้นมาทีหลังอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นภูมิคุ้มกันอิทธิพลเชิงลบจากเพื่อนที่มีต่อลูกวัยรุ่นได้

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตน้องๆ วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ หากน้องๆ ได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น
Starfish Academy

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

Starfish Academy
การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56172 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
685 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร