อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง

FutureEd Fest
FutureEd Fest 839 views • 7 เดือนที่แล้ว
อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง


ระดับความฉลาดของ AI 3 ระดับ

  • ระดับแรกเรียกว่า Artificial Narrow Intelligence คือ AI รู้ได้แค่หนึ่งเรื่อง ตัดสินใจได้แค่หนึ่งเรื่องและมนุษย์เป็นคนเตรียมข้อมูลให้ซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่ที่ระดับนี้
  • ระดับที่สอง Artificial General Intelligence คือ AI ที่คิดแบบมนุษย์ มนุษย์ไม่ต้องเตรียมข้อมูลให้แล้ว
  • ระดับที่สาม Artificial Super Intelligence ระดับที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นโลกอนาคตที่อยู่ไกลออกไป

เราใช้ AI ทำอะไรบ้าง ?

  • Descriptive การใช้ข้อมูลในเชิงบรรยายเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้น
  • Predictive การใช้ข้อมูลเพื่อการคาดเดา เช่น โรงเรียนเก็บข้อมูลพ่อแม่เก็บข้อมูลเด็กเพื่อที่คาดเดาจำนวนการออกจากระบบของนักเรียนโดย AI จะร้อยเป็นโมเดลเพื่อเป็นข้อมูลให้ครูช่วยนักเรียนคนนี้ได้เลยหรือใช้ AI เพื่อจดจำใบหน้าของผู้คนและจับอารมณ์ความรู้สึกได้

เราจะปรับตัวได้อย่างไรกับ AI ในยุคปัจจุบัน

  • AI Generative สร้างงานต่างๆ เช่น สร้างบทความ ภาพ วิดีโอ เสียงขึ้นอยู่กับเราให้คำสั่ง
  • ประโยชน์ เช่น การตอบคำถามแทนมนุษย์การหาไอเดียให้ครู
  • “Prompt Engineer” คือการคีย์ข้อมูลใส่คำสั่งลงไปเด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไรเพื่อที่จะให้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้
  • เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดหรือการป้อนข้อมูลที่สำคัญให้ AI ทำงานให้เรา

Data และ AI เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพคนในประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้พื้นฐานทางเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56172 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
01:15:16

คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่

84 views • 6 วันที่แล้ว
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่