ONLINE CLINIC วิธีให้ลูกเปิดใจ คุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

Starfish Academy
Starfish Academy 911 views • 1 ปีที่แล้ว
ONLINE CLINIC วิธีให้ลูกเปิดใจ คุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

ทัศนคติความรักในวัยเรียนของวัยรุ่น เนื่องจากปัจจุบันความรักในวัยเรียนเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามวัย เป็นเรื่องของพัฒนาการ เป็นช่วงการก้าวข้ามจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้นความรักต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น จะว่าเป็นธรรมชาติก็ได้  เพราะในวัยเด็กเริ่มรุ่น เด็กจะผูกพันสนใจใครบางคนเป็นพิเศษ ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนซึ่งจะหลั่งออกมาในช่วงของวัยเริ่มรุ่น โดยที่พ่อแม่ต้องตระหนักและทำความเข้าใจธรรมชาติของวัย ว่ามีความเป็นไปได้ที่ลูกจะต้องเป็นไปตามพัฒนาการของวัย  ซึ่งอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่จะต้องเปิดใจทำตัวให้เป็น “พื้นที่ปลอดภัย”สำหรับลูกที่เข้ามาปรึกษา โดยจะต้องปรับจูน ต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือ เพราะในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีช่องทางในการมีแฟนที่รวดเร็วมาก ต่างจากยุคก่อนที่จะมีแฟนหรือมีความรักทั้งที ก็ต้องใช้เวลานาน เพราะปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัล หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค วันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเตรียมตัวรับมืออย่างมีสติและเข้าใจในตัวของลูกให้มากที่สุด

การมีอะไรก่อนแต่งของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน พ่อแม่จะต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าห้ามไม่ได้ ว่ารักอย่างไรถึงจะเหมาะสมอยู่ที่วิจารณญาณของครอบครัวว่าเห็นด้วยหรือไม่ แต่จะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ท้ายที่สุดพ่อแม่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ผลักเขาออกจากตัวเอง ต้องคอยให้คำปรึกษา อยู่ใกล้ชิด และเข้าใจเขาให้มากที่สุด พ่อแม่ต้องอธิบายเหตุผลว่าสิ่งสำคัญที่สุดลูกๆจะต้องรักอนาคตของตัวเองด้วย ถ้ามีแฟนในวัยเรียนแล้ว ช่วยกันเรียน ช่วยกันติวหนังสือ เป็นที่ปรึกษาให้กัน ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติ ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีก่อนเวลาสมควร จะเป็นความรักที่สวยงาม แต่ถ้าเป็นไปได้ควรแนะนำให้ที่บ้านรู้จักด้วย อย่างน้อยก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ดีกว่าหลบ ๆ ซ่อน ๆแล้วหนีไปสร้างปัญหาจนหาทางออกไม่ได้ ที่สำคัญอย่าเอาความคิดของพ่อแม่เป็นที่ตั้ง ค่านิยมอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ต้องเป็นค่านิยมที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับได้ต้องรับฟังความคิดของลูก ว่าลูกดูแลตัวเองได้ไหม หรือหาทางออกร่วมกันว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม จะเป็นการลดช่องว่างและทำให้มีความรู้สึกปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง 

ถ้าผู้หญิงจะบอกรักผู้ชายก่อนจะมีผลอย่างไร เนื่องจากสังคมบ้านเราไม่ค่อยเปิดใจรับในเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริงในโลกยุคใหม่สามารถที่จะเปิดใจรับได้ในเรื่องแบบนี้ เพราะบางครั้งความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกเพศสามารถที่จะพูดความรู้สึกที่ตนเองรู้สึกออกมาได้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงถ้าเกิดมีความรู้สึกที่ดี หรือมีความรักก็สามารถเอ่ยออกมาเป็นคำพูดได้ เพียงแต่ในขณะที่พูดจะต้องเหมาะกับกาละเทศะหรือเหมาะกับสถานการณ์ แต่พ่อแม่ที่มีลูกสาวอาจจะมีความกังวลว่าผู้หญิงบอกรักผู้ชายอาจจะไม่เหมาะสม ไม่งดงาม กลัวถูกข้อครหานินทาว่าเป็นผู้หญิงแล้วทำไมต้องบอกรักผู้ชายก่อน ดังนั้นพ่อแม่จะต้องทำความเข้าใจโลกยุคนี้ให้ถ่องแท้และเท่าทันโลกเพื่อจะได้เข้าใจในวัยรุ่นอย่างแท้จริง

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการมีความรักในวัยเรียน  ความรักในวัยเรียนมีข้อได้เปรียบคือ การมีความรักในวัยเรียนทำให้มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นทำให้มีความสุขในเรื่องของความรัก  ทำให้มีเพื่อนคู่คิดอีก และที่สำคัญทำให้ลูกของเรา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากอีกระดับหนึ่ง มีประสบการณ์ของความรัก ที่สมหวังและผิดหวังเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตในอาคต  ส่วนข้อเสียเปรียบก็มี เช่นทำให้มีปัญหาต่อการเรียน เพราะจะทำให้ขาดสมาธิในการเรียน ยิ่งถ้าผิดหวัง อกหัก ทะเลาะเบาะแว้งกันยิ่งทำให้ผลการเรียนตกต่ำลง  ที่สำคัญถ้าพ่อกับแม่ไม่เข้าใจอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อม ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ลูกมีผลการเรียนที่ตกต่ำทำให้พ่อแม่เสียใจ  ลูกๆจะไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่เหมือนเดิม เพราะใช้ชีวิตกับแฟนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ และยิ่งเป็นวัยเรียนยังไม่สามารถหาเงินเองได้ต้องขอจากพ่อแม่ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินตามมาอีกด้วย 

ดังนั้นพ่อแม่อาจจะมีความวิตกกังวลจนนำไปสู่ความเครียด พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ไม่ใช่ไปจัดการกับลูก  ต้องย้อนมาถามตัวเองว่าเราจะจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องความรักในวัยเรียนของลูก โดยไม่เกิดการทะเลาะกับลูกจนถึงขั้นมีการระเบิดอารมณ์ใส่กัน พ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือและเอาชนะปัญหาได้อย่างมีสติ เพราะการรับมือด้วยสติคือสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นทางจิตใจได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นความรักที่ปลอดภัยอาจจะส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตของตัวของลูก   ความรักที่ปลอดภัยคือความรักที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น เป็นความรักที่สวยงาม  ทำให้มีแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  พ่อแม่จะต้องสนับสนุนให้ทำกิจกรรมร่วมกันในทิศทางสร้างสรรค์สามารถตอบสนองของการอยากอยู่ใกล้ชิดกันได้ ตลอดจนยังทำให้เด็กเรียนรู้นิสัยที่แท้จริงของกันและกันในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง รวมทั้งอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ จะเป็นความรักที่ปลอดภัยสามารถส่งผลที่ดีในชีวิตของลูกๆในอนาคตที่ดีจนประสบความสำเร็จในอาคตได้ 

จึงเห็นได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีความเครียดไม่อยากให้ลูกมีความรักเมื่ออยู่ในวัยเรียน พ่อแม่จึงควรสอนและให้คำแนะนำเรื่องความรักในวัยเรียนด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีทัศนคติที่ถูกต้องและวางตัวอย่างเหมาะสมเมื่อมีความรักในวัยเรียน  สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.comมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
1099 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1624 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1661 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ
30:00
Starfish Labz

EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ

Starfish Labz
2641 views • 11 เดือนที่แล้ว
EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
212 views • 1 ปีที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
219 views • 1 ปีที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
171 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก