Hashtag ภาษาอังกฤษ

3 results

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นร ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
4830 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

การเรียนรู้เกี่ยงกับ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Phonics และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
13692 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยทำให้การเรียนรู้เรื่อง การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น เพราะห ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ