ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายผ่านสื่อที่หลากหลาย

รายละเอียดคอร์ส

การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูได้

Learning Outcomes

English Alphabet Aa-Zz

การออกเสียง Phonics

Vowel (a,e,I,o,u)

การประสมคำจากสระ (a)

4 บทเรียน

English Alphabet Aa-Zz

English Alphabet Aa-Zz

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การออกเสียง Phonics

การออกเสียง Phonics

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การออกเสียงสระ Vowel (a,e,I,o,u)

การออกเสียงสระ Vowel (a,e,I,o,u)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การประสมคำจากสระ (a)

การประสมคำจากสระ (a)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง English Alphabet Aa-Zz
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5404 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ