ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายผ่านสื่อที่หลากหลาย

เรียนรู้เรื่อง English Alphabet Aa-Zz ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูได้

Learning Outcomes

English Alphabet Aa-Zz

การออกเสียง Phonics

Vowel (a,e,I,o,u)

การประสมคำจากสระ (a)

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

English Alphabet Aa-Zz

English Alphabet Aa-Zz

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
English Alphabet Aa-Zz
การออกเสียง Phonics

การออกเสียง Phonics

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การออกเสียง Phonics
การออกเสียงสระ Vowel (a,e,I,o,u)

การออกเสียงสระ Vowel (a,e,I,o,u)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การออกเสียงสระ Vowel (a,e,I,o,u)
การประสมคำจากสระ (a)

การประสมคำจากสระ (a)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การประสมคำจากสระ (a)