วิธีรับมือกับโรคเด็กในฤดูหนาว

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกๆ หรือเด็กๆได้ แต่เราสามารถรับมือกับโรคได้ ถ้าเรารู้จักกับชนิดของโรค สาเหตุการเกิดโรค วิธีดูแลและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว เพื่อเตรียมรับมือกับโรคเกิดกับเด็กในฤดูหนาวได้

เรียนรู้เรื่อง โรคเด็กในหน้าหนาว ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

อากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จนอาจเกิดความผิดปกติต่าง ๆขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุระหว่าง 0-4 ปี ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง จึงต้องทำความรู้จักกับชนิดของโรค สาเหตุการเกิดโรค วิธีดูแลและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว เพื่อเตรียมรับมือกับโรคที่เราไม่สามารถหลีกลี่ยงได้

Learning Outcomes

โรคเด็กในฤดูหนาว

สาเหตุของโรค

วิธีดูแลและป้องกัน

วัคซีนสำหรับเด็ก

Tags

ผู้เขียน

พว.อุไรวรรณ จันทวาลย์
พว.อุไรวรรณ จันทวาลย์

เลขานุการและพยาบาลวิจัยหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

17.12.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

โรคเด็กในหน้าหนาว

โรคเด็กในหน้าหนาว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรคเด็กในหน้าหนาว
สาเหตุของโรค

สาเหตุของโรค

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สาเหตุของโรค
วิธีดูแลและป้องกัน

วิธีดูแลและป้องกัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีดูแลและป้องกัน
วัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีนสำหรับเด็ก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วัคซีนสำหรับเด็ก