รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราจึงควรรู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรค หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

เรียนรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ภาวะผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มหนึ่งเป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ กลุ่มที่สอง คือ ภาวะที่มีหลอดเลือดในสมองจากการฉีกขาดของหลอดเลือด ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายและเกิดความพิการตามมา ดังนั้นเราจึงควรรู้ถึงอาการแสดงของโรคเมื่อเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเราจะได้ให้การช่วยเหลือด้วยการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที รวมถึงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางป้องกันที่อาจทำให้เกิดโรคได้

Learning Outcomes

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

การป้องกันการเกิดโรค

Tags

ผู้เขียน

พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย
พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย

ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรคหลอดเลือดสมอง
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

การป้องกันการเกิดโรค

การป้องกันการเกิดโรค

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การป้องกันการเกิดโรค