รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง

รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราจึงควรรู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรค หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

รายละเอียดคอร์ส

โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ภาวะผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มหนึ่งเป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ กลุ่มที่สอง คือ ภาวะที่มีหลอดเลือดในสมองจากการฉีกขาดของหลอดเลือด ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายและเกิดความพิการตามมา ดังนั้นเราจึงควรรู้ถึงอาการแสดงของโรคเมื่อเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเราจะได้ให้การช่วยเหลือด้วยการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที รวมถึงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางป้องกันที่อาจทำให้เกิดโรคได้

Learning Outcomes

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

การป้องกันการเกิดโรค

ผู้เขียน

พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย
พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย

ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

4 บทเรียน

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรค

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การป้องกันการเกิดโรค

การป้องกันการเกิดโรค

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2136 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ