ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

การตำหนิผู้อื่น การวิพากษ์ วิจารณ์ หาข้อตำหนิผู้อื่นเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป “คงไม่มีใครที่ ไม่เคยถูกตำหนิ และไม่มีใคร ไม่ตำหนิผู้อื่น” คนเราทุกคนล้วนถูกตำหนิมากบ้าง น้อยบ้าง เราจะมีกลยุทธ์อย่างไรเมื่อต้องตำหนิผู้อื่น และจะวางใจอย่างไรเมื่อมีต้องเป็นผู้ถูกตำหนิ

เรียนรู้เรื่อง การตำหนิคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การตำหนิ เกิดจากความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ในสิ่งที่ผู้ตำหนิได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ หรือ รับรู้สัมผัส จากผู้อื่น การตำหนิคือการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้ หรือเกิดความไม่พึงพอใจ ทำให้เกิดการตำหนิผู้อื่นหรือสิ่งของ การตำหนิสามารถการแสดงออกได้ทั้งทางสีหน้า แววตา ท่าทาง รวมถึงคำพูด หากมีความจำเป็นที่จะต้องตำหนิเราควรรู้วิธีการตำหนิว่าทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสียself หรือสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง และหากเราเป็นผู้ที่ถูกตำหนิเราจะมีวิธีการรับมือสิ่งนั้นได้อย่างไรบ้าง

Learning Outcomes

การตำหนิ คืออะไร

เกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการตำหนิ

หนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

การรับมือเมื่อถูกตำหนิ

Tags

ผู้เขียน

นางอริสา มงคลวาทิน
นางอริสา มงคลวาทิน

ครูชำนาญการ (คศ.3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การตำหนิคืออะไร

การตำหนิคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การตำหนิคืออะไร
เกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการตำหนิ

เกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการตำหนิ

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

การรับมือเมื่อถูกตำหนิ

การรับมือเมื่อถูกตำหนิ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การรับมือเมื่อถูกตำหนิ