Dysphagia ปัญหาภาวะกลืนลำบาก

หากผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดมีปัญหาในการกลืนอยู่บ่อยครั้ง หรือมีอาการคล้ายภาวะ Dysphagia โดยเฉพาะน้ำหนักตัวลด มีอาหารไหลย้อนกลับ หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อไปได้ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการไปกระทบต่อการหายใจ และรู้สึกเหมือนมีอาหารติดอยู่ในลำคอหรือหน้าอก ต้องไปพบแพทย์ทันที

เรียนรู้เรื่อง รู้จักปัญหาภาวะกลืนลำบาก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

Dysphagia (ภาวะกลืนลำบาก) เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติในการกลืน ทำให้อาจกลืนสิ่งต่าง ๆ ได้ยากลำบากหรือมีอาการเจ็บเวลากลืน โดยบางรายไม่สามารถกลืนได้เลย หรืออาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ไอหรือสำลักขณะรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม รู้สึกคล้าย มีอาหารติดอยู่ในลำคอหรือหน้าอก ทั้งนี้ ภาวะ Dysphagia อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอ หรือหากเป็นติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นการติดเชื้อในทรวงอกได้

Learning Outcomes

รู้จักปัญหาภาวะกลืนลำบาก

สาเหตุและอาการ

วิธีป้องกันและดูแลรักษา

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

Tags

ผู้เขียน

นายคทา พนมอุปถัมภ์
นายคทา พนมอุปถัมภ์

นักกิจกรรมบำบัด งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่ บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยกระดูกและข้อ ปริญญาตรี วท.บ.กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักปัญหาภาวะกลืนลำบาก

รู้จักปัญหาภาวะกลืนลำบาก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักปัญหาภาวะกลืนลำบาก
สาเหตุและอาการ

สาเหตุและอาการ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สาเหตุและอาการ
การรักษา บำบัด ฟื้นฟู

การรักษา บำบัด ฟื้นฟู

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การรักษา บำบัด ฟื้นฟู
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล