เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราด้วย ดังนั้นเราจึงควรต้องศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ AI ที่มีต่อมนุษย์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะปรับตัวและส่งเสริมเด็กยุคใหม่ให้อยู่รอดและรุ่งได้ ในยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้

รายละเอียดคอร์ส

AI (artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มีความฉลาดที่สามารถคิดและวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และจดจำในข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ที่สำคัญยังสามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ในปัจจุบันเราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด ระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งระบบจดจำใบหน้าบนเฟสบุ๊ค และในเมื่อAI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมาก เราควรจะมีวิธีเลี้ยงดู ส่งเสริมลูกให้อยู่รอดและสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้

Learning Outcomes

ความสามารถของ AI

ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

บทบาทของAI ในอนาคต

4 บทเรียน

ความสามารถของ AI

ความสามารถของ AI

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของAI ในอนาคต

บทบาทของAI ในอนาคต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความสามารถของ AI
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 791 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
17.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ