เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราด้วย ดังนั้นเราจึงควรต้องศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ AI ที่มีต่อมนุษย์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะปรับตัวและส่งเสริมเด็กยุคใหม่ให้อยู่รอดและรุ่งได้ ในยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้

เรียนรู้เรื่อง ความสามารถของ AI ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

AI (artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มีความฉลาดที่สามารถคิดและวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และจดจำในข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ที่สำคัญยังสามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ในปัจจุบันเราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด ระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งระบบจดจำใบหน้าบนเฟสบุ๊ค และในเมื่อAI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมาก เราควรจะมีวิธีเลี้ยงดู ส่งเสริมลูกให้อยู่รอดและสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้

Learning Outcomes

ความสามารถของ AI

ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

บทบาทของAI ในอนาคต

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสามารถของ AI

ความสามารถของ AI

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความสามารถของ AI
ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทักษะที่เด็กยุค AI ต้องมี
วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมลูกในยุค AI

บทบาทของAI ในอนาคต

บทบาทของAI ในอนาคต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของAI ในอนาคต