ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาเป็นภาษาจีนในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสำหรับเด็กและการเรียนการสอนในเรื่องการออกเสียง การฟัง การเขียน และการอ่านของการเรียนเรื่องการทักทายสนทนาเป็นภาษาจีน ตัวเลขภาษาจีน และสมาชิกในครอบครัว เป็นภาษาจีน

Learning Outcomes

การสอนภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับเด็ก

คำศัพท์การทักทายภาษาจีนที่เหมาะสมกับเด็ก

ตัวเลขภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก

คำศัพท์สมาชิกในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

4 บทเรียน

การเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การทักทายภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การทักทายภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เด็ก ๆ รู้จักตัวเลขภาษาจีน 1-10

เด็ก ๆ รู้จักตัวเลขภาษาจีน 1-10

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บุคคลในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

บุคคลในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ