เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีพื้นฐานของความรัก ซึ่งบุคคลภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความสุขให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งทุกคนพึงประพฤติหน้าที่ของตนให้เหมาะสม ครอบครัวจึงจะมีความสุขได้

เรียนรู้เรื่อง ครอบครัวคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้ด้านความสำคัญภายในครอบครัว หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว วิธีการสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้มีความรักความอบอุ่น ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข

Learning Outcomes

ความหมายความสำคัญของครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว

วิธีสร้างความสุขภายในครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

22.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ครอบครัวคืออะไร

ครอบครัวคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ครอบครัวคืออะไร
บทบาทของครอบครัว

บทบาทของครอบครัว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของครอบครัว
วิธีสร้างความสุข

วิธีสร้างความสุข

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีสร้างความสุข
การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว