เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

รายละเอียดคอร์ส

การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพ่อแม่สามารถสร้างได้และกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น

Learning Outcomes

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

สอนลูกอย่างไรให้ส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมนำคุณธรรม

กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม

4 บทเรียน

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนลูกย่างไรให้ ส่งเสริมคุณธรรม

สอนลูกย่างไรให้ ส่งเสริมคุณธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมนำคุณธรรม

กิจกรรมนำคุณธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม

กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ