ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน

ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน

การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของภาวะโลกร้อน สาเหตุภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

รายละเอียดคอร์ส

ภาวะโลกร้อน เกิดจากอุณหภูมิของอากาศบนโลกสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนสร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเราควรจะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชะลอภาวะโลกร้อน อีกวิธีหนึ่งที่จำเป็นมากคือ ต้องร่วมมือกัน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การลดปริมาณขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น

Learning Outcomes

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

สาเหตุภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

4 บทเรียน

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สาเหตุภาวะโลกร้อน

สาเหตุภาวะโลกร้อน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนคืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3791 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ