เรียนรู้ STEM Education

เรียนรู้ STEM Education

ถ้าพูดถึงสะเต็มศึกษาผู้สอนทั้งหลายอาจมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

รายละเอียดคอร์ส

สะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนแบบสะเต็มศึกษาได้เช่นกัน แต่จะมีแนวทางการเรียนการสอนอย่างไร ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเองเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

STEM คืออะไร

STEM กับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

STEM กับบทบาทครู

4 บทเรียน

STEM คืออะไร

STEM คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
STEM กับเด็กปฐมวัย

STEM กับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
STEM กับบทบาทครู

STEM กับบทบาทครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง STEM คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6623 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ