มารู้จัก STEM Education กันเถอะ

ถ้าพูดถึงสะเต็มศึกษาผู้สอนทั้งหลายอาจมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง STEM คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนแบบสะเต็มศึกษาได้เช่นกัน แต่จะมีแนวทางการเรียนการสอนอย่างไร ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเองเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

STEM คืออะไร

STEM กับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

STEM กับบทบาทครู

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

STEM คืออะไร

STEM คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
STEM คืออะไร
STEM กับเด็กปฐมวัย

STEM กับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
STEM กับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM
STEM กับบทบาทครู

STEM กับบทบาทครู

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
STEM กับบทบาทครู