การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง

การดูแลสุขภาพสำหรับคนเมืองกรุง ที่มีวิถีชีวิตที่ถูกจำกัดด้วยเวลา ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าคนเมืองกรุงจะมีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ จึงได้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ง่ายและสะดวกที่สามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกิจกรรมที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนเมืองกรุงมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เรียนรู้เรื่อง สุขภาพกับคนเมืองกรุง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คนเมืองกรุง มีวิถีการดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การทำงาน การเดินทาง การกินอาหารสำเร็จหรืออาหารใส่ถุงจากตลาด ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม นั่นคือคนเมืองกรุงถูกจำกัดด้วยกรอบเวลา เป็นเหตุให้คนในเมืองกรุงละเลยต่อสุขภาพและเจ็บป่วยได้ง่าย ในปัจจุบันคนเมืองกรุงกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งในบทเรียนนี้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่สามารถปฏิบัติได้

Learning Outcomes

สุขภาพของคนเมืองกรุง

ปัญหาสุขภาพคนเมืองกรุง

การป้องกันและดูแลสุขภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สุขภาพกับคนเมืองกรุง

สุขภาพกับคนเมืองกรุง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สุขภาพกับคนเมืองกรุง
ปัญหาสุขภาพคนเมืองกรุง

ปัญหาสุขภาพคนเมืองกรุง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ปัญหาสุขภาพคนเมืองกรุง
การป้องกันและดูแลสุขภาพ

การป้องกันและดูแลสุขภาพ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การป้องกันและดูแลสุขภาพ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ