รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล

ในยุคที่อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ฉะนั้นในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างฉลาดรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด

เรียนรู้เรื่อง ชีวิตดิจิทัล ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว การทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วหรืออีกเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้ผู้คนหันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามอินเทอร์เน็ตก็มีโทษเช่นเดียวกันหากเราไม่มีการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

Learning Outcomes

ชีวิตดิจิทัล

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ความฉลาดทางดิจิทัล(DQ)

Cyberbullying คืออะไร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ชีวิตดิจิทัล

ชีวิตดิจิทัล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ชีวิตดิจิทัล
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)
มารู้จัก Cyberbullying

มารู้จัก Cyberbullying

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
มารู้จัก Cyberbullying