นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ครูหรือผู้ปกครองควรเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังเป็นประจำ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก

รายละเอียดคอร์ส

นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบสานต่อๆ กันมาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความหมาย อาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ และสอดแทรกคติหรือคุณธรรมสอนใจลงไปด้วย การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ครูหรือผู้ปกครองควรเล่านิทานให้เด็กๆฟังเป็นประจำ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

Learning Outcomes

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

เทคนิคการเล่านิทาน

บทบาทของผู้เล่านิทาน

4 บทเรียน

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการเล่านิทาน

เทคนิคการเล่านิทาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้เล่านิทาน

บทบาทของผู้เล่านิทาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1849 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ