ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ครูหรือผู้ปกครองควรเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังเป็นประจำ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก

เรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบสานต่อๆ กันมาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความหมาย อาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ และสอดแทรกคติหรือคุณธรรมสอนใจลงไปด้วย การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ครูหรือผู้ปกครองควรเล่านิทานให้เด็กๆฟังเป็นประจำ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

Learning Outcomes

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

เทคนิคการเล่านิทาน

บทบาทของผู้เล่านิทาน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

ความเป็นมาและประโยชน์ของนิทาน

วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

วิธีการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

เทคนิคการเล่านิทาน

เทคนิคการเล่านิทาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เทคนิคการเล่านิทาน
บทบาทของผู้เล่านิทาน

บทบาทของผู้เล่านิทาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของผู้เล่านิทาน