ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

รายละเอียดคอร์ส

พืช อยู่ในสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพืชและชนิดของพืชต่างๆแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในระดับปฐมวัย

Learning Outcomes

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

การดำรงชีวิตของพืช

การจัดประสบการณ์

4 บทเรียน

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การดำรงชีวิตของพืชดอก

การดำรงชีวิตของพืชดอก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดประสบการณ์เรื่องพืชดอกให้กับเด็ก

การจัดประสบการณ์เรื่องพืชดอกให้กับเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 7422 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ