ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

เรียนรู้เรื่อง มารู้จักพืชดอกกันเถอะ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พืช อยู่ในสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพืชและชนิดของพืชต่างๆแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในระดับปฐมวัย

Learning Outcomes

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

การดำรงชีวิตของพืช

การจัดประสบการณ์

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

มารู้จักพืชดอกกันเถอะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก

การดำรงชีวิตของพืชดอก

การดำรงชีวิตของพืชดอก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การดำรงชีวิตของพืชดอก
การจัดประสบการณ์เรื่องพืชดอกให้กับเด็ก

การจัดประสบการณ์เรื่องพืชดอกให้กับเด็ก