โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวการจัดกิจกรรม รวมไปถึงประโยชน์ของโอริกามิที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก และบำบัดโรคต่าง ๆ

เรียนรู้เรื่อง ต้นกำเนิดของโอริกามิ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

โอริกามิมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ เป็นงานฝีมือในการพับกระดาษ เพื่อสร้างสรรค์รูปทรงหรือวัตถุต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน โดยทั่วไปการพับกระดาษจะเริ่มจากกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจใช้สีเดียวกัน หรือสีต่างกัน และกระดาษที่มีลวดลายต่าง ๆ จากนั้นทำการพับทบไปจนเป็นรูปร่าง ซึ่งจะไม่มีการตัดกระดาษ โอริกามิสามารถนำไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก อีกทั้งยังช่วยบำบัดโรคต่างๆได้อีกด้วย

Learning Outcomes

มารู้จัก โอริกามิกันเถอะ

เทคนิคการพับกระดาษ

แนวการจัดกิจกรรม

ประโยชน์ของโอริกามิ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

27.08.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ต้นกำเนิดของโอริกามิ

ต้นกำเนิดของโอริกามิ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ต้นกำเนิดของโอริกามิ
เทคนิคการพับกระดาษแบบโอริกามิ

เทคนิคการพับกระดาษแบบโอริกามิ

แนวการนำโอริกามิไปจัดกิจกรรม

แนวการนำโอริกามิไปจัดกิจกรรม

โอริกามินำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

โอริกามินำไปใช้ประโยชน์อย่างไร