คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่ารู้ และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่พบเห็นในโรงเรียนและที่บ้าน

เรียนรู้เรื่อง สถานที่ในภาษาจีน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงทิศทางและการถามทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนและที่บ้านที่น่ารู้ที่ผู้ปกครองหรือครูสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กได้

Learning Outcomes

คำศัพท์เรื่องสถานที่และบทสนทนาสั้นๆง่ายๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและการถามทาง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโรงเรียน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในบ้าน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สถานที่ในภาษาจีน

สถานที่ในภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สถานที่ในภาษาจีน
ทิศทางการเดินทางในภาษาจีน

ทิศทางการเดินทางในภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทิศทางการเดินทางในภาษาจีน
อุปกรณ์ในโรงเรียนเป็นภาษาจีน

อุปกรณ์ในโรงเรียนเป็นภาษาจีน

อุปกรณ์ในบ้านเป็นภาษาจีน

อุปกรณ์ในบ้านเป็นภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
อุปกรณ์ในบ้านเป็นภาษาจีน