เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานผ่านเกมการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาด้านสติปัญญา

รายละเอียดคอร์ส

เกมการศึกษาเป็นสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดหาเกมการศึกษาเพื่อมากระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการเล่นเกมโดยคำนึงถึงพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญและความเป็นมา

ประเภทของเกมการศึกษา

การนำเกมการศึกษามาใช้ในการจัดประสบการณ์

บทบาทของผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเภทของเกมการศึกษา

ประเภทของเกมการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้ปกครอง

บทบาทของผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3937 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ