ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายเราจึงต้องมีความรู้ในเรื่องการคำนวณอย่างง่าย และฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้งานเช่น การรวมคะแนน การตัดเกรด และการสร้างแผนภูมิ เป็นต้น

รายละเอียดคอร์ส

Microsoft Excelเป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายจำเป็นต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณอย่างง่าย และฟังก์ชันเบื้องต้น เช่น การใช้ ฟังก์ชัน IF หรือ VLOOKUP มาใช้ในการตัดเกรดและสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปแปลผลในรูปของแผนภูมิได้

Learning Outcomes

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

การคำนวณอย่างง่าย

การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

การสร้างแผนภูมิ

4 บทเรียน

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การคำนวณอย่างง่าย

การคำนวณอย่างง่าย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างแผนภูมิ (กราฟ)

การสร้างแผนภูมิ (กราฟ)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ