ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายเราจึงต้องมีความรู้ในเรื่องการคำนวณอย่างง่าย และฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้งานเช่น การรวมคะแนน การตัดเกรด และการสร้างแผนภูมิ เป็นต้น

เรียนรู้เรื่อง รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

Microsoft Excelเป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายจำเป็นต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณอย่างง่าย และฟังก์ชันเบื้องต้น เช่น การใช้ ฟังก์ชัน IF หรือ VLOOKUP มาใช้ในการตัดเกรดและสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปแปลผลในรูปของแผนภูมิได้

Learning Outcomes

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

การคำนวณอย่างง่าย

การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

การสร้างแผนภูมิ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของฟังก์ชัน

การคำนวณอย่างง่าย

การคำนวณอย่างง่าย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การคำนวณอย่างง่าย
การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน
การสร้างแผนภูมิ (กราฟ)

การสร้างแผนภูมิ (กราฟ)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสร้างแผนภูมิ (กราฟ)