ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

ทักษะการสังเกตถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็ก

เรียนรู้เรื่อง ความหมายทักษะการสังเกต ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสังเกตทำให้เด็กสนุกสนานในการเรียนรู้ ได้ทดลองค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นและได้นำความรู้ไปใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตแก่เด็กได้

Learning Outcomes

ความหมายของทักษะการสังเกต

วิธีการฝึกทักษะการสังเกต

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสังเกต

ประเมินผล การเกิดทักษะการสังเกต

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

01.12.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความหมายทักษะการสังเกต

ความหมายทักษะการสังเกต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความหมายทักษะการสังเกต
วิธีการฝึกทักษะการสังเกตแก่เด็ก

วิธีการฝึกทักษะการสังเกตแก่เด็ก

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสังเกต

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสังเกต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสังเกต
ประเมินผลการเกิดทักษะการสังเกต

ประเมินผลการเกิดทักษะการสังเกต