ผลไม้ในภาษาจีน

เรียนรู้คำศัพท์ชนิด สีสัน รูปร่างของผลไม้ที่พบเจอในชีวิตประจำวันที่น่ารู้ และเรียนรู้ประโยคบอกเล่าบอกความชอบผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นภาษาจีน

เรียนรู้เรื่อง ผลไม้ภาษาจีนพูดอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆ พบเจอในชีวิตประจำวันและการบูรณาการในเรื่องรูปร่างและสีสันของผลไม้เป็นภาษาจีนและการฝึกพูดออกเสียงประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ในการบอกเล่าความชอบและความต้องการรับประทานผลไม้แต่ละชนิดเป็นภาษาจีน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ง่ายๆ ที่ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ ได้

Learning Outcomes

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องผลไม้เป็นภาษาจีน

สีสันและรูปร่างของผลไม้ในภาษาจีน

รสชาติของผลไม้ในภาษาจีนพูดอย่างไร

บทสนทนาสั้นๆ ในภาษาจีน “เธอชอบกินผลไม้ไหม”

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ผลไม้ภาษาจีนพูดอย่างไร

ผลไม้ภาษาจีนพูดอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ผลไม้ภาษาจีนพูดอย่างไร
สีสันและรูปร่างของผลไม้ในภาษาจีน

สีสันและรูปร่างของผลไม้ในภาษาจีน

รสชาติผลไม้ในภาษาจีน

รสชาติผลไม้ในภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รสชาติผลไม้ในภาษาจีน
เธอชอบกินผลไม้ไหมเป็นภาษาจีน

เธอชอบกินผลไม้ไหมเป็นภาษาจีน