ความลับบนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น อันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็กต่อไป

เรียนรู้เรื่อง โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมเรื่อง โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว ด้วยการปฏิบัติกิจกรรม การลงมือกระทำด้วยตัวเอง จากการเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่สร้างขึ้นทั้งภายในห้องเรียนและขณะอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

Learning Outcomes

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์

ท้องฟ้าและดวงดาว

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ท้องฟ้าและดวงดาว

ท้องฟ้าและดวงดาว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ท้องฟ้าและดวงดาว
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
แนวทางการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย