ความลับบนท้องฟ้า

ความลับบนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น อันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็กต่อไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมเรื่อง โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว ด้วยการปฏิบัติกิจกรรม การลงมือกระทำด้วยตัวเอง จากการเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่สร้างขึ้นทั้งภายในห้องเรียนและขณะอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

Learning Outcomes

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์

ท้องฟ้าและดวงดาว

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

4 บทเรียน

โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ท้องฟ้าและดวงดาว

ท้องฟ้าและดวงดาว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 687 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ