วันเวลาในภาษาจีน

เรียนรู้การออกเสียงช่วงเวลา วัน เดือน ปีในภาษาจีน รวมถึงการดูปฏิทินและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในการบอกวันเดือนปีเกิดของตนเอง

เรียนรู้เรื่อง การบอกเวลาเป็นภาษาจีน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้เรื่องการบอกเวลาและช่วงเวลาในภาษาจีน ชื่อวันใน1สัปดาห์ ชื่อของเดือนใน1ปี เป็นภาษาจีน การออกเสียง การบอกวันเดือนปีและบอกวันเกิดในภาษาจีนจะพูดได้อย่างไร รวมถึงสื่อวีดีโอเสริมการเรียนรู้ในภาษาจีนสำหรับเด็กหรือผู้เริ่มเรียน

Learning Outcomes

การบอกเวลาและช่วงเวลาในแต่ละวันภาษาจีน

การบอกชื่อวันใน1สัปดาห์เป็นภาษาจีน

การบอกชื่อเดือนใน1ปีเป็นภาษาจีน

การบอกวันเกิดของตนเองในภาษาจีน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การบอกเวลาเป็นภาษาจีน
ชื่อวันในภาษาจีน

ชื่อวันในภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ชื่อวันในภาษาจีน
เดือนภาษาจีนพูดอย่างไร

เดือนภาษาจีนพูดอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เดือนภาษาจีนพูดอย่างไร
วันเกิดในภาษาจีนพูดอย่างไร

วันเกิดในภาษาจีนพูดอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วันเกิดในภาษาจีนพูดอย่างไร