การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก สามารถสร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

รายละเอียดคอร์ส

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก เช่น สร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม Microsoft Excel ใช้ช่วยงานทางด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆได้มากมาย เมื่อใช้งานความสามารถของ Microsoft Excel ได้อย่างครบถ้วน

Learning Outcomes

Microsoft Excel คืออะไร

เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

การใช้งานตาราง

การคำนวณหาผลรวม และการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่น

4 บทเรียน

Microsoft Excel คืออะไร

Microsoft Excel คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การใช้งานตาราง

การใช้งานตาราง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การคำนวณหาผลรวม

การคำนวณหาผลรวม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Microsoft Excel คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 7938 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ