การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก สามารถสร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

เรียนรู้เรื่อง Microsoft Excel คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก เช่น สร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม Microsoft Excel ใช้ช่วยงานทางด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆได้มากมาย เมื่อใช้งานความสามารถของ Microsoft Excel ได้อย่างครบถ้วน

Learning Outcomes

Microsoft Excel คืออะไร

เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

การใช้งานตาราง

การคำนวณหาผลรวม และการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่น

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Microsoft Excel คืออะไร

Microsoft Excel คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Microsoft Excel คืออะไร
เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เริ่มการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
การใช้งานตาราง

การใช้งานตาราง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การใช้งานตาราง
การคำนวณหาผลรวม

การคำนวณหาผลรวม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การคำนวณหาผลรวม