สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding” นี้ จะทำให้คุณครูเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นตามหลักของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning ที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนาน ได้รับการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกัน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง โค้ดดิ้ง (Coding) มีความสำคัญสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะให้เด็กยุคใหม่อย่างไร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดดิ้งที่ผู้สอนและผู้เรียนควรรู้ ประโยชน์ของโค้ดดิ้ง รวมถึงตัวอย่างของการเริ่มต้นใช้โปรแกรม เกมต่างๆ ด้วยวิธีการสอนที่เป็นลักษณะฮาวทูที่เข้าใจง่าย และสนุกสนาน

Learning Outcomes

เข้าใจหลักการเรียนเขียนโปรแกรมของเด็กประถม

เข้าใจในเรื่อง Unplugged Coding เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างไร

เข้าใจถึงหลักการเปรียบเทียบ และจัดลำดับข้อมูลของคอมพิวเตอร์

เข้าใจถึงหลักการส่งข้อมูลของแป้นพิมพ์

เข้าใจถึงแนวคิด Flowchart (การลำดับการทำงานของโปรแกรม)

เข้าใจถึงแนวคิดการวนลูปและตัวแปรของ Unplugged Coding

6 บทเรียน

เด็กประถมกับการเรียนเขียนโปรแกรม

เด็กประถมกับการเรียนเขียนโปรแกรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Unplugged Coding เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างไร

Unplugged Coding เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
ลำดับมหัศจรรย์ : การเปรียบเทียบและจัดลำดับข้อมูล

ลำดับมหัศจรรย์ : การเปรียบเทียบและจัดลำดับข้อมูล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รหัสลับกับภาษาคอม : การส่งข้อมูลของแป้นพิมพ์

รหัสลับกับภาษาคอม : การส่งข้อมูลของแป้นพิมพ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวคิดFlowchart : การลำดับการทำงานของโปรแกรม

แนวคิดFlowchart : การลำดับการทำงานของโปรแกรม

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
แนวคิดการวนลูปและตัวแปร

แนวคิดการวนลูปและตัวแปร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5 คน

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
18.01.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ